Çevre Politikamız

DAIICHI'nin Çevre Politikası

Otomotiv ses sistemleri alanında faaliyet gösteren Daiichi Elektronik A.Ş., Çevre Yönetim Sistemi ile kurmuş olduğu tüm üretim ve hizmetlerde;

  • Çevre ve araç ses sistemleri ile ilgili kanun, yönetmelik ve diğer yükümlülüklere uymak
  • Doğal kaynakların en verimli şekilde kullanılması ve doğal kaynaklardan elde edilen enerjilerin sürdürülebilir kullanımına destek olmak,
  • Prosesle ilgili araştırma ve teknolojik gelişmeleri takip ederek çevre kirliliğini önlemek gelişmeler
  • Çevresel amaç ve amaçlar oluşturarak sürdürülebilir kalkınmayı geliştirmek Çevre konularında eğitimler vererek çalışanların çevre bilincini geliştirmek İlgili tüm taraflarla iletişim kurmak ve gerektiğinde bilgi paylaşmak,
  • Sıfır Atık projesi kapsamında üretilen atık miktarı, etkin bir toplama sistemi kurulması ve atıkların geri dönüştürülmesi,
  • Küresel ısınmaya neden olan sera gazlarının (karbondioksit, metan vb.) atmosfere salınımını önleyen projeleri devreye almak,
  • Wat kullanımını sağlamak için Uygun kimyasal özellikler, pH ve çözünmüş oksijen gibi parametreleri içeren, Çevre düzenlemelerine göre bir kimyasal yönetim sistemi belirlemek.

DAIICHI ELEKTRONİK San. ve Tic. OLARAK. çevre yönetim sistemine gerekli kaynakları sağlamayı taahhüt eder ve tüm personeli sistemi desteklemeye davet eder.

DAIICHI ELEKTRONİK SAN. ve TİC A.Ş.
Genel Müdür Ömer
Tunç Akdeniz
14.03.2022

TOP