DAIICHI Kalite Politikası

Hedefimiz;
Piyasalardaki pazar payımızı arttırarak, KALİTE, FİYAT, LOJİSTİK bakımdan müşterilerimizi koşulsuz olarak tatmin ederek dünya çapında bir şirket olmaktır.
Bu hedefe ulaşabilmek için;
  • Şirket personeline eğitim verilerek DAIICHI ELEKTRONİK kültürünü oluşturacak şekilde kendilerine şirket hedeflerinin ve kalite bilincinin verilmesi ve iş tatmininin sağlanması,
  • Global kalite ve çevre koruma yönetim sistemleri ile diğer yasal sorumluluklarımızın şartlarına bağlı kalarak, tüm uzman çalışanlarımız ve seçkin tedarikçilerimizin yaygın katılımıyla Kalite anlayışının sürekli iyileştirme anlayışı içinde benimsenmesi ve daima daha iyinin aranması,
  • Kalite seviyesini müşteri gözüyle ölçebilecek kriterlerin yaratılması ve ölçülmesi,
  • Dönemsel olarak sürekli gelişme düşüncesine uygun stratejilerin ve hedeflerin belirlenmesi,
  • İlgili iç ve dış tarafların uygulanabilir beklentilerinin karşılanması,

kalite politikası olarak kabul ve ilan etmiştir.

Kalite El Kitabı şirket içinde kalite sisteminin nasıl oluşturulduğu, işlediği ve sürekli geliştiği konusunda referanstır. Kalite El Kitabında ana hatları anlatılmış olan sistem, ancak hep beraber çalıştığımız taktirde kusursuz işleyecektir. Ortak amaca ulaşmanın tek yolu budur. Tüm çalışanlar, kalite el kitabında belirtilen kuralları bilmek ve uygulamak durumundadır.

Şirket yönetimi bu politikanın sürekli geliştirilmesinden sorumludur.
DAIICHI ELEKTRONİK A.Ş. 
Genel Müdür
Ömer Tunç Akdeniz
28.02.2023
TOP